W tym roku, wzorem lat ubiegłych, zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla naszego chóru i naszych bliskich. Nie zabrakło dobrego jedzenia i… kolędowania.
Nasza najmłodsza chórzystka również składała życzenia

Nasza najmłodsza chórzystka również składała wszystkim życzenia.

 

Był z nami nasz opiekun, ojciec Cecylian.

Był z nami nasz opiekun, ojciec Cecylian.

Łamanie się opłatkiem, gwar. śmiech i śpiew- nie zabrakło niczego.

Łamanie się opłatkiem, gwar. śmiech i śpiew- nie zabrakło niczego.